You are here

Gevaarlijk afval: wees voorzichtig

Sommige producten, de resten en verpakkingen ervan, ook als ze leeg zijn, kunnen de gezondheid en het milieu schaden. Ze moeten worden ingezameld en afgevoerd volgens een nauwkeurig proces.

Hoe kunt u ze herkennen?

Sommige veel gebruikte producten, die vrij te koop zijn, bevatten gevaarlijke, ontvlambare of bijtende stoffen. U herkent ze aan verschillende pictogrammen:

 

3 vuistregels

Vermijd ze: er bestaan tal van minder schadelijke alternatieven (alcoholazijn, sodakristallen, actieve zuurstof, lijnolie en ecologische producten). Ze klaren de klus even goed en zonder gevaar.

Bescherm u: handschoenen, veiligheidsbril, verluchting, ... Houd u aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften die duidelijk op de producten staan.

Zamel ze in: Het sorteren van gevaarlijk afval is verplicht. U kunt uw chemisch huishoudelijk afval inleveren in een containerpark of een Proxy Chimik. U vindt het adres van de inzamelpunten voor huishoudelijk chemisch afval op de website van Net Brussel.

Date de mise à jour: 28/09/2020