You are here

Composteren

Composteer organisch afval

Laat de natuur los op uw keuken- en tuinafval! Gooi uw organisch afval op de composthoop: schimmels, bacteriën en kleine ongewervelden gaan ermee aan de slag. Na 6 tot 12 maanden hebt u 100% natuurlijke teelaarde, de geknipte voeding voor uw planten. En bovendien belandt er 60% minder afval in uw vuilnisbak.

De compostmeesters zijn er om u te helpen

Weet u niet hoe u een composthoop moet starten of onderhouden? Vrijwilligers delen hun knowhow en leggen uit hoe u een composthoop aanlegt in uw tuin of op uw terras.

Een collectieve composthoop

Hebt u geen tuin en geen terras, maar wilt u toch beginnen composteren samen met uw buren? Dien een collectief composteringsproject in voor de projectoproep "Vooruit met de wijk“: u krijgt advies over de aanpak en financiële steun. Bovendien kunt u terugvallen op een netwerk en leren uit de ervaringen van andere buurtcomposteringsprojecten.

Geen plaats?

Vindt u geen plaats, thuis of in de wijk? Verzamel uw organisch afval dan in de oranje zak (voor keukenafval) of de groene zak (voor tuinafval). Meer informatie op de website van Net Brussel.

Date de mise à jour: 28/09/2020