You are here

Collectieve actie: projectoproep

Samen gaan we voor een zero-afvalwijk

Wil u werk maken van een wijk zonder afval?  Organiseer concrete acties en sensibiliseer uw buren! In het kader van de projectoproep 'Vooruit met de wijk' , helpt Leefmilieu Brussel burgers die samen een 'zero afval'-project willen opzetten. Uitgangspunt: methodologische en financiële ondersteuning én de uitbouw van een netwerk om elkaar te inspireren.  Stel ons uw project voor!

Welke projecten?

Twee soorten projecten kunnen worden ingediend:

  • De uitbouw van gezamenlijk beheerde dienstverlening / infrastructuur (vb.: give box, geverij, uitleendienst, LETS, installatie van waterfonteinen,....). Repair Cafés komen niet voor steun in aanmerking, aangezien die worden beheerd door de vzw Repair Together.
  • Op gang brengen van een groepsdynamiek, gericht op sensibilisering en gedragsverandering. Voorbeeld: lancering uitdaging 'zero afval'

Informatieve acties ten behoeve van het brede publiek werden niet in de projectoproep opgenomen, omdat die door Leefmilieu Brussel worden opgezet aan de hand van getuigenissen van 'zero-afvalmeesters' en gezinnen die de uitdagingen aangingen om hun afval te verminderen.  In het kader van dit project wordt specifieke begeleiding aangeboden.

Alles wat te maken heeft met afvalpreventie en de verwerking van organisch afval valt niet onder dit luik, maar onder het luik 'collectief composteren' van de projectoproep 'Vooruit met de wijk'.

Welke vormen van ondersteuning?

In het kader van de projectoproep 'Vooruit met de wijk' kan methodologische en financiële steun (van maximaal 3.000 euro) worden toegekend.  Neem snel een kijkje op de pagina 'Vooruit met de wijk'.

Hoe deelnemen?

Neem een kijkje op de pagina van de projectoproep 'Vooruit met de wijk', die verschillende collectieve burgerinitiatieven steunt.  Woon de informatievergaderingen bij om daarna de doelstellingen van uw project te kunnen verfijnen en het formulier te kunnen invullen dat u online kan downloaden.

Date de mise à jour: 03/06/2020