You are here

Ruim op, geef weg, ruil

Herontdek de kunst van het eenvoudig leven. In de loop der jaren krijgen we heel wat bijeen: kleding, speelgoed, boeken, huishoudtoestellen, … Spulletjes die in een hoekje op zolder wegkwijnen, kunnen iemand anders misschien nog van pas komen. Grijp deze gelegenheid aan om op te ruimen: u doet er uzelf en anderen een plezier mee.

Geef weg, ruil 

Onder familie en vrienden is het gebruikelijk kinderkleding door te geven. Ook andere inspirerende initiatieven steken de kop op. Zo kunt u een kledingruilmarkt organiseren onder vrienden, voor een "nieuwe" garderobe waarvoor u geen fortuin hoeft uit te geven. Gereedschappen of huishoudtoestellen die maar af en toe uit de kast komen, kunt u makkelijk uitwisselen.

Met kleding, schoenen, speelgoed, vaatwerk en meubelen, net en in goede staat, kunt u terecht bij liefdadigheidsinstellingen die ze verkopen of aan een nieuw leven helpen. Sommige verenigingen hanteren ethische en solidaire criteria in hun activiteiten gericht op recuperatie, sortering en nuttige toepassing van gebruikte materialen: u herkent ze aan het label "Solid’R".

Collectief project

In sommige wijken hebben de omwonenden collectieve "afvalvrije" projecten ontwikkeld, die vooral gericht zijn op het weggeven. Een mooi voorbeeld zijn de “Give Boxes”. Hierin kunnen mensen alles kwijt wat ze willen wegschenken: voorwerpen in goede staat, boeken, gezelschapsspellen, ... Een ander voorbeeld zijn de geefmarkten: iedereen brengt mee wat hij/zij wil weggeven, en de markt is voor iedereen toegankelijk.

Wilt u graag een afvalvrijproject op poten zetten in uw wijk? Ontdek de projectoproep "Vooruit met de wijk". 

Date de mise à jour: 28/09/2020