You are here

Puin (professionnels)

Met puin wordt gedoeld op de zand- en steenhoudende fractie van het ongevaarlijke bouw- en sloopafval, zoals:  

- gebakken klei;

- asfalt zonder teer;

- beton;

- bakstenen, doorgaande bindstenen;

- cement, cementlaag, mortel;

- keramiek, zandsteen, natuursteen, aardewerk;

- grind, steenslagverharding;

- zand;

- dakpannen, ...

Dit puin dient u te recycleren. 

U niet verplicht bent om dit puin te recycleren, als er geen installatie voor recycling voorhanden is, die dit type afval in ontvangst mag nemen binnen een straal van 60 kilometer rond de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Puin recycleren op de werf

We moedigen u aan om op de werf aan recyclage te doen. 

Volgens artikel 1 van de ordonnantie betreffende afvalstoffen van 14 juni 2012 wordt recycling gedefinieerd als elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

Om deze recyclageactiviteit op de werf uit te voeren, hebt u een vergunning nodig krachtens de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. Neem daarom contact op met Leefmilieu Brussel om de wettelijke verplichtingen eigen aan uw werf te kennen.

Date de mise à jour: 28/09/2020