You are here

Opleidingen (professionnels)

In deze rubriek vindt u enerzijds de programma's van de seminaries en opleidingen die (zullen) worden georganiseerd, en anderzijds alle documenten of cursusteksten die ter beschikking worden gesteld van de deelnemers.

Date de mise à jour: 03/08/2020