You are here

Sorteringsverplichting

Ons consumptiegedrag zorgt voor steeds meer afval. Afvalsortering laat toe om :

  • de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te beperken
  • op energiebronnen te besparen
  • de buitensporige uitstoot van CO2 te voorkomen
  • nieuwe voorwerpen te maken

Elke afvalfractie heeft eigen sorteerregels

Sinds 2010 bent u als inwoner van het Brussels Gewest verplicht om al uw huishoudelijk afval te sorteren. Het is belangrijk dat u begrijpt dat elke afvalfractie eigen regels oplegt :

Date de mise à jour: 03/06/2020